Dünya'da ve Türkiye'de Teknik Tekstiller Sektörü ve Gelecek Stratejilerine Dair Öneriler Raporu

Dünya'da ve Türkiye'de Teknik Tekstiller Sektörü ve Gelecek Stratejilerine Dair Öneriler Raporu - 30 TL

 

“Türkiye Tekstil, Hazırgiyim ve Deri Ürünleri Sektörleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı”, hazırlık çalışmalarının ardından 25.06.2015 tarihli ve 29397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bir önceki eylem planına (2012-2015) Tekstil Mühendisleri Odası'nın görüşleri bildirilmiş olmakla birlikte yeni eylem planında ilk kez sorumlu kuruluş olarak, belirlenen konuda bir rapor hazırlama görevi TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası'na verilmiştir. Bu görev eylem konusu hazırlık çalışmaları sırasında Ar-Ge, Ür-Ge, Yenilikçilik, Nitelikli İşgücü başlıklı 3 No'lu Müdahale Alanında, akıllı ve teknik tekstillerin geliştirilmesi konusunda bir rapor hazırlama çalışmasıdır.

Tekstil sektörünün artan bir ivme ile gelişen, ileri teknoloji ve yüksek katma değer üreten bu alanında geri kalmamak ülkemiz açısından da gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Tekstillerin estetik özelliklerinin ötesinde performanslarının ön planda olduğu ve otoritelerce belirlenen standartlar nedeniyle de özellikle pek çok alanda kullanılmaları zorunlu olan bu ürün grubunda günümüz dünyasında görece üstünlüğümüzün olduğu alanlarda dahi bu üstünlüğü korumak, bu değişimin pazarı değil ancak üreticisi olmakla mümkündür.