Üyelik İşlemleri

Üyelik İşlemleri

Üyelik İçin Gerekli Belgeler:

 1. 1 Adet Kayıt Formu ( Üye kayıt formu doldurulup ıslak imzalı orjinal hali İzmir Merkez adresimize kargo ile gönderilmelidir.)
 2. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf  (kargo ile veya jpeg formatında e-posta ile gönderebilirsiniz)
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (kargo ile veya pdf formatında e-posta ile gönderebilirsiniz)
 4. Diploma veya Mezuniyet Belgesi (kargo ile veya pdf formatında e-posta ile gönderebilirsiniz)
 5. Evlilik Cüzdanı Fotokopisi (Nüfus cüzdanındaki soyadı farklı ise) (kargo ile veya pdf formatında e-posta ile gönderebilirsiniz)
 6. Kayıt + Kimlik Ücreti (125 TL + 35 TL = 160 TL)  

 Ödemeyi çalıştığınız ilin bağlı olduğu TMO Şube hesabımıza yapabilirsiniz. 

 

Öğrenci Üye İçin Gerekli Belgeler:

 1. 1 Adet Öğrenci Üye Kayıt Formu (Öğrenci üye kayıt formu doldurulup ıslak imzalı orjinal hali İzmir Merkez adresimize kargo ile gönderilmelidir.)
 2. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf  (kargo ile veya jpeg formatında e-posta ile gönderebilirsiniz)
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (kargo ile veya jpeg formatında e-posta ile gönderebilirsiniz)
 4. Öğrenci Belgesi (kargo ile veya jpeg formatında e-posta ile gönderebilirsiniz)
 5. Kayıt + Kimlik Ücreti (Öğrenci üye kayıt ve kimlik ücreti 26.03.2022 tarihli 16. Dönem Genel Kurulu kararı ile kaldırılmıştır.)

 

*Kimlik yaptırırken fotoğrafların karışmaması için; fotoğraflarınızı kayıt için kullanılacak eposta hesabınız üzerinden iletmeniz ve dosya kayıt ismine kendi isim-soyisminizi yazmanız önemlidir.

       
2023 YILI ÜYE ÖDENTİ KAYIT VE KİMLİK ÜCRETLERİ
Üyelik   Aylık          Ödenti   Kayıt          Bedeli   Kimlik        Bedeli
Oda Üyeliği 50,00 TL 125,00 TL 35,00 TL
Öğrenci Üyelik 0,00 0,00 0,00
Yabancı Üyelik 750,00 TL 1.800,00 TL  70,00 TL

 

Not: Üyelik belgesi isteyen üyelerimizin, içinde bulundukları yıl sonuna kadar olan aidat borçlarını ödemeleri gerekmektedir. 

2023 Yılı Üyelik Belge Ücreti 150  TL olarak belirlenmiştir. 

Aidat ödemelerinizi,

yapabilirsiniz.


TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği gereğince bütün üyeler, üyelik ödentilerini düzenli olarak ödemekle yükümlüdürler. Ancak, aşağıdaki özellikleri taşıyan üyeler bu durumlarını belgelendirmeleri halinde üyelik ödentilerinden muaftır.

 • Maddi kazanç karşılığı herhangi bir işte çalışmadan, yurtiçi ve yurt dışında lisansüstü eğitimi gören üyeler,
 • Emekli olup çalışmayan üyeler,
 • Yurt dışına çıkan üyeler yurt dışında kaldıkları sürece,
 • Askerlik görevi yapan üyeler askerlik süresince,
 • Gelir getirici bir işte çalışmayan üyeler, bunu SGKdan alacakları resmi bir belge ile belgelemeleri durumunda. (10 Mart 2012 Tarihli Oda 11. Genel Kurulu kararı)
 • Doğuştan veya sonradan, herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal yetilerini kalıcı olarak çeşitli derecelerde kaybeden ve resmi sağlık kurumlarından alınan sağlık kurulu raporu ile engelli olduğunu belgeleyenler. (29 Şubat 2020 Tarihli Oda 15. Genel Kurulu kararı)

 

TMO Şube Adı

Banka Adı

Şube Adı /Şube Kodu /Hesap No

IBAN

Oda Merkezi

Yapı Kredi Bankası

Şair Eşref /303 /70239927

TR38 0006 7010 0000 0070 2399 27

Türkiye İş Bankası

Yenigün /3413 /1014206

TR58 0006 4000 0013 4131 0142 06

İzmir Şube

Türkiye İş Bankası

Yenigün /3413 /1605261

TR13 0006 4000 0013 4131 6052 61

İstanbul Şube

Türkiye İş Bankası

Yenigün /3413 /1605257

TR24 0006 4000 0013 4131 6052 57

Güney Bölge Şube

Türkiye İş Bankası

Yenigün / 3413 / 1608235

TR31 0006 4000 0013 4131 6082 35

Denizli Şube

Türkiye İş Bankası

Yenigün /3413 /1605231

TR47 0006 4000 0013 4131 6052 31

Bursa Sube

Türkiye İş Bankası

Yenigün /3413 /1605227

TR58 0006 4000 0013 4131 6052 27