Üyelik İşlemleri

Üyelik İşlemleri

Üyelik İçin Gerekli Belgeler:

 1. 1 Adet Kayıt Formu (Ektedir)
 2. 1 Adet Fotoğraf (Fotoğraf kalitesinde olmalı, renkli çoğaltma kabul edilmemektedir.)
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 4. Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi 
 5. Evlilik Cüzdanı Fotokopisi (Nüfus cüzdanındaki soyadı farklı ise)
 6. Kayıt + Kimlik Ücreti (50 TL + 15 TL = 65 TL)   TMO Öğrenci Üyeleri, mezuniyetlerini takip eden bir yıl içinde Oda üyeliklerini gerçekleştirirlerse kayıt ücreti ödemez, sadece kimlik ücreti öder. (25.02.2018 Tarihli Oda 14. Genel Kurul kararı)  
  Asıl Üye Kayıt Formu

Öğrenci Üye İçin Gerekli Belgeler:

 1. 1 Adet Kayıt Formu (Ektedir)
 2. 1 Adet Fotoğraf (normal vesikalık boyutlarında)
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 4. Öğrenci Belgesi
 5. Kayıt + Kimlik Ücreti ( 20 TL)
  Öğrenci Üye Kayıt Formu
2020 YILI ÜYE ÖDENTİ KAYIT VE KİMLİK ÜCRETLERİ
Üyelik   Aylık          Ödenti   Kayıt          Bedeli   Kimlik        Bedeli
Oda Üyeliği 18,00 TL 50,00 TL 15,00 TL
Öğrenci Üyelik               – 10.00 TL 10,00 TL
Yabancı Üyelik 300,00 TL 750,00 TL  15,00 TL
       
2021 YILI ÜYE ÖDENTİ KAYIT VE KİMLİK ÜCRETLERİ
Üyelik   Aylık          Ödenti   Kayıt          Bedeli   Kimlik        Bedeli
Oda Üyeliği 20,00 TL 60,00 TL 18,00 TL
Öğrenci Üyelik               – 12.00 TL 12,00 TL
Yabancı Üyelik 360,00 TL 900,00 TL  18,00 TL

Not: Üyelik belgesi isteyen üyelerimizin, içinde bulundukları yıl sonuna kadar olan aidat borçlarını ödemeleri gerekmektedir. Oda üyelik belgesi için dilekçe örneği ektedir.

Aidat ödemelerinizi,

 • Oda merkezimize veya şubelerimize elden teslim ederek,
 • Aşağıda belirtilen banka ve posta çeki hesaplarına yatırarak,
 • Kredi kartı formunu doldurup Oda merkezimize ileterek,
 • Bankanıza aylık düzenli ödeme talimatı vererek,

yapabilirsiniz.

Not: 2020 Yılı Üyelik Belge Ücreti 50  TL olarak belirlenmiştir. (Oda Yönetim Kurulu 14.Dönem 248 Sayılı Karar)
TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği gereğince bütün üyeler, üyelik ödentilerini düzenli olarak ödemekle yükümlüdürler. Ancak, aşağıdaki özellikleri taşıyan üyeler, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde üyelik ödentilerini ödemekle mükellef değildirler:

 • Maddi kazanç karşılığı herhangi bir işte çalışmadan, yurtiçi ve yurt dışında lisansüstü eğitimi gören üyeler,
 • Emekli olup çalışmayan üyeler,
 • Yurt dışına çıkan üyeler yurt dışında kaldıkları sürece,
 • Askerlik görevi yapan üyeler askerlik süresince,
 • Gelir getirici bir işte çalışmayan üyeler, bunu SGKdan alacakları resmi bir belge ile belgelemeleri durumunda. (10 Mart 2012 Tarihli Oda 11. Genel Kurulu kararı)
 • Doğuştan veya sonradan, herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal yetilerini kalıcı olarak çeşitli derecelerde kaybeden ve resmi sağlık kurumlarından alınan sağlık kurulu raporu ile engelli olduğunu belgeleyenler. (29 Şubat 2020 Tarihli Oda 15. Genel Kurulu kararı)
TMO Şube Adı Banka Adı Şube Adı /Şube Kodu /Hesap No IBAN
Oda Merkezi Yapı Kredi Bankası Şair Eşref /303 /70239927 TR38 0006 7010 0000 0070 2399 27
Türkiye İş Bankası Yenigün /3413 /1014206 TR58 0006 4000 0013 4131 0142 06
İzmir Şube Türkiye İş Bankası Yenigün /3413 /1605261 TR13 0006 4000 0013 4131 6052 61
İstanbul Şube Türkiye İş Bankası Yenigün /3413 /1605257 TR24 0006 4000 0013 4131 6052 57
Güney Bölge Şube Türkiye İş Bankası Yenigün / 3413 / 1608235 TR31 0006 4000 0013 4131 6082 35
Denizli Şube Türkiye İş Bankası Yenigün /3413 /1605231 TR47 0006 4000 0013 4131 6052 31
Bursa Sube Türkiye İş Bankası Yenigün /3413 /1605227 TR58 0006 4000 0013 4131 6052 27