YAYINLAR - KİTAPLAR - STRAYHGARN YÜN İPLİKÇİLİĞİ-Boyama ve Kumaş Analizi

STRAYHGARN YÜN İPLİKÇİLİĞİ - Boyama ve Kumaş Analizi - 100 TL

 

 ÖNSÖZ

Uygarlığın gelişiminden bu yana insan yaşamının başlıca parçalarından biri olan dokuma ürünleri birkaç önemli süreçten geçerek yaşamdaki yerini almıştır. Üç ana bölümden oluşan bu kitap, dokuma sürecinin iki ana aşamasıyla başlamakta, sürecin son aşamasını oluşturan kumaş analiziyle sonlanmaktadır.

Birinci bölümde, strayhgarn yün iplikçiliğinin üretim akım diyagramı yani hammaddenin (yapağının) ipliğe dönüşümü ve dokunması süreci yer almaktadır.

Bu çerçevede, hammadde (yapağı), tefrik, yıkama, harman-hallaç, tarak ve ring, apre üniteleri anlatılmaktadır.

İkinci bölüm, elyaf ve ipliğin boyanması, üçlü boya bileşimleriyle renk çalışmaları ve bunların uygulamalarını içermektedir.

Üçüncü bölümde ise; özellikle yünlü kumaşların fiziksel ve kimyasal analizleri ele alınmış ve kumaşın yapısı aydınlatılmaya çalışılmıştır.

Bu kitap, insan doğasıyla daha barışık, daha sağlıklı olan doğal liflerden oluşan iplik türleri ve dokumalarını kapsayan strayhgarn yün iplikçiliği yöntemini özellikle vurgulamaktadır. Doğal dengelerin bozulması, atmosferin kirlenip insan yaşamının pek çok risk altına girmesiyle, insanların doğal ürünlere olan eğiliminden dolayı doğal liflerin kullanılması büyük önem kazanmaktadır. Bu nedenle, doğal liflerin kullanılmasını içeren yünlü tesislerden olan strayhgarn yün iplikçiliğinin öneminin yeniden kavranarak, uygulamaya konmasının gereği vurgulanmıştır.

Gerek tekstil sektöründeki çalışmalarımda, gerekse üniversitedeki akademik çalışmalarımda, kumaş üretiminin teorik ve uygulamalı yönlerden yetersizliklerinin bulunduğu gözlemlenmiştir. Bu yetersizliklerin de, üniversite ile tekstil sanayii arasındaki iletişim eksikliklerinden kaynaklandığı sonucuna varılmıştır.

Geçmiş yıllarda hayvancılık sektörünün merkezi olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hayvancılığın ve hayvancılığa dayalı üretimin yeniden canlandırılabilmesi, geliştirilmesi, işsizlik ve etrafında yoğunlaşan bir takım hareketin sosyal tabanını daraltmak gibi bölge açısından oldukça büyük önem taşıyan bir gelişme olacaktır. Yünlü kumaşların hammaddesi olan yapağının elde edildiği koyun ve yetiştiriciliğinin geliştirilmesiyle, bölgede, yünü hammadde olarak kullanan işletmelerin kurulması, halen var olanların da rehabilite edilmesi de gündeme gelecek, böylece bölgenin kalkınmasında büyük bir adım atılmış olacak ve belki bölge insanımıza rasyonel girişimci bir ruh kazandırılmış olacaktır.

Çalışmada, özellikle strayhgarn yünlü tesislerde görülen uygulamalar, bilimsel terimlere uyarlanarak anlatılmaya çalışılmıştır.

Bu konuda çalışan akademisyen ve tekstil sektörünün değerli çalışanlarının eleştirilerini büyük bir memnuniyetle karşılayacağımı belirtmek isterim. Biliyoruz ki çalışmalar paylaşıldıkça büyüyecektir. Strayhgarn yün iplikçiliği konusunda çalışanlara ve öğrencilerimize faydalı olmasını ümit ediyorum.

Bu çalışmada, çizimleriyle kitabın oluşmasına katkıda bulunan Öğr. Gör. Mehmet MUTLU’ya, bana moral desteği sağlayan Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan EKİNGEN’e, Öğr. Gör. Cemal İLK’e, düşünceleriyle beni destekleyen Prof. Dr. Sedat CERECİ’ye ve tekstil konusundaki hem uygulamalı hem kuramsal ilk bilgilerimi edindiğim, kaybettiğimiz Sümerbank’a ve camiasına sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim.

 Menderes KOYUNCU

  Van, 2008