13 Nisan 2020

MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyonu İçin Değerlendirici Adayları Arıyor

MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyonu İçin Değerlendirici Adayları Arıyor

 

MÜDEK, mühendislik eğitim programlarının MÜDEK değerlendirme ölçütlerine göre, akreditasyon değerlendirmesini yaparak kurumların kalite iyileştirme çalışmalarında önemli rol üstlenecek, üniversitelerde veya endüstri/iş dünyasından değerlendiriciler aramaktadır.

Tümüyle gönüllülük temelinde yapılan program değerlendiriciliği görevi, değerlendirilen program tarafından hazırlanan özdeğerlendirme raporunun incelenmesi, kurum ziyareti ve akreditasyon kararının verilmesinde liderlik rolü üstlenilmesi görevlerini içermektedir. Akreditasyon sürecinde yer alan program değerlendiricileri, mühendislik eğitiminde kalite iyileştirme çalışmalarına katkı sağlayarak önemli bir sosyal sorumluluk görevi yerine getirmektedir.

MÜDEK akreditasyon değerlendirmelerinde 2018 yılına kadar, üniversitelerden ve sanayi/iş dünyasından katılan değerlendiricilerinin gönüllü katkısıyla toplam 928 program değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Bu katkıyı sağlayan aktif 328 program değerlendiricisi sayısına ulaşılmış olunmakla birlikte, her geçen gün artan akreditasyon taleplerinin karşılanabilmesi için yeni gönüllülerin katkılarına ihtiyaç bulunmaktadır.

*Akademisyen adaylar için yurt içinde ve/veya yurt dışında akreditasyon almış mühendislik programlarında ölçme-değerlendirme, sürekli iyileştirme ve akreditasyon hazırlığı konularında deneyimli olmaları;

*Endüstri/iş dünyasından adaylar için mühendislik eğitimi, mühendislerin yönetimi ve kalite süreçleri alanlarından en az birinde en az 5 yıl deneyimli olmaları arzulanmaktadır.

Başvurularınızı ön değerlendirme için tmo@tmo.org.tr adresine, özgeçmişiniz ve doldurulmuş MÜDEK Değerlendirici Aday Anketi ile birlikte yapabilirsiniz.

 

Odadan Haberler