Üyelik İşlemleri

Üyelik İşlemleri

Üyelik İçin Gerekli Belgeler:

 1. 1 Adet Kayıt Formu (formu doldurup kargo ile veya e-imzalı olarak e-posta ile iletebilirsiniz)
 2. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf  (kargo ile veya jpeg formatında e-posta ile gönderebilirsiniz)
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (kargo ile veya pdf formatında e-posta ile gönderebilirsiniz)
 4. Diploma veya Mezuniyet Belgesi (kargo ile veya pdf formatında e-posta ile gönderebilirsiniz)
 5. Evlilik Cüzdanı Fotokopisi (Nüfus cüzdanındaki soyadı farklı ise) (kargo ile veya pdf formatında e-posta ile gönderebilirsiniz)
 6. Kayıt + Kimlik Ücreti (50 TL + 15 TL = 65 TL)   TMO Öğrenci Üyeleri, mezuniyetlerini takip eden bir yıl içinde Oda üyeliklerini gerçekleştirirlerse kayıt ücreti ödemez, sadece kimlik ücreti öder. (25.02.2018 Tarihli Oda 14. Genel Kurul kararı)  

Üyelik için hazırlanan belgeleri ve kayıt kimlik ücretini yatırdıklarına dair dekontu pdf formatında, vesikalık fotoğrafı jpg formatında kişisel e-posta adresinizden konu kısmına "Tekstil Mühendisleri Odası Üyeliği İçin" yazarak uyekayit@tmo.org.tr adresine e-posta yoluyla ulaştırmanız da yeterli kabul edilmektedir. Ödemeyi çalıştığınız ilin bağlı olduğu TMO Şube hesabımıza yapabilirsiniz. Kimlik yaptırırken fotoğrafların karışmaması için belgelerin ve fotoğrafların dosya isminin kişi ismi olarak yazılması ve her kişinin kendi özel eposta hesabı üzerinden iletmesi önemlidir.

Öğrenci Üye İçin Gerekli Belgeler:

 1. 1 Adet Öğrenci Üye Kayıt Formu
 2. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 4. Öğrenci Belgesi
 5. Kayıt + Kimlik Ücreti ( 20 TL) 

Öğrenci Üyelik için hazırlanan belgeleri ve kayıt kimlik ücretini yatırdıklarına dair dekontu pdf formatında, vesikalık fotoğrafı jpg formatında kişisel e-posta adreslerinden konu kısmına "Tekstil Mühendisleri Odası Öğrenci Üyeliği İçin" yazarak uyekayit@tmo.org.tr adresine e-posta yoluyla ulaştırmanız da yeterli kabul edilmektedir. Ödemeyi Üniversitenizin bulunduğu ilin bağlı olduğu TMO Şube hesabımıza yapabilirsiniz. Kimlik yaptırırken fotoğrafların karışmaması için belgelerin ve fotoğrafların dosya isminin kişi ismi olarak yazılması ve her kişinin kendi eposta hesabı üzerinden iletmesi önemlidir.

2020 YILI ÜYE ÖDENTİ KAYIT VE KİMLİK ÜCRETLERİ
Üyelik   Aylık          Ödenti   Kayıt          Bedeli   Kimlik        Bedeli
Oda Üyeliği 18,00 TL 50,00 TL 15,00 TL
Öğrenci Üyelik               – 10.00 TL 10,00 TL
Yabancı Üyelik 300,00 TL 750,00 TL  15,00 TL
       
2021 YILI ÜYE ÖDENTİ KAYIT VE KİMLİK ÜCRETLERİ
Üyelik   Aylık          Ödenti   Kayıt          Bedeli   Kimlik        Bedeli
Oda Üyeliği 20,00 TL 60,00 TL 18,00 TL
Öğrenci Üyelik               – 12.00 TL 12,00 TL
Yabancı Üyelik 360,00 TL 900,00 TL  18,00 TL

 

Not: Üyelik belgesi isteyen üyelerimizin, içinde bulundukları yıl sonuna kadar olan aidat borçlarını ödemeleri gerekmektedir. 2020 Yılı Üyelik Belge Ücreti 50  TL olarak belirlenmiştir. (Oda Yönetim Kurulu 14.Dönem 248 Sayılı Karar)

Aidat ödemelerinizi,

yapabilirsiniz.


TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği gereğince bütün üyeler, üyelik ödentilerini düzenli olarak ödemekle yükümlüdürler. Ancak, aşağıdaki özellikleri taşıyan üyeler bu durumlarını belgelendirmeleri halinde üyelik ödentilerinden muaftır.

 • Maddi kazanç karşılığı herhangi bir işte çalışmadan, yurtiçi ve yurt dışında lisansüstü eğitimi gören üyeler,
 • Emekli olup çalışmayan üyeler,
 • Yurt dışına çıkan üyeler yurt dışında kaldıkları sürece,
 • Askerlik görevi yapan üyeler askerlik süresince,
 • Gelir getirici bir işte çalışmayan üyeler, bunu SGKdan alacakları resmi bir belge ile belgelemeleri durumunda. (10 Mart 2012 Tarihli Oda 11. Genel Kurulu kararı)
 • Doğuştan veya sonradan, herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal yetilerini kalıcı olarak çeşitli derecelerde kaybeden ve resmi sağlık kurumlarından alınan sağlık kurulu raporu ile engelli olduğunu belgeleyenler. (29 Şubat 2020 Tarihli Oda 15. Genel Kurulu kararı)

 

TMO Şube Adı

Banka Adı

Şube Adı /Şube Kodu /Hesap No

IBAN

Oda Merkezi

Yapı Kredi Bankası

Şair Eşref /303 /70239927

TR38 0006 7010 0000 0070 2399 27

Türkiye İş Bankası

Yenigün /3413 /1014206

TR58 0006 4000 0013 4131 0142 06

İzmir Şube

Türkiye İş Bankası

Yenigün /3413 /1605261

TR13 0006 4000 0013 4131 6052 61

İstanbul Şube

Türkiye İş Bankası

Yenigün /3413 /1605257

TR24 0006 4000 0013 4131 6052 57

Güney Bölge Şube

Türkiye İş Bankası

Yenigün / 3413 / 1608235

TR31 0006 4000 0013 4131 6082 35

Denizli Şube

Türkiye İş Bankası

Yenigün /3413 /1605231

TR47 0006 4000 0013 4131 6052 31

Bursa Sube

Türkiye İş Bankası

Yenigün /3413 /1605227

TR58 0006 4000 0013 4131 6052 27