06 Aralık 2018

Tekstilin Geleceğinde Endüstri 4.0 Çalıştayı 6 Aralık 2018 tarihinde başarı ile tamamlandı

TÜBİTAK BUTAL’ın organizasyonu, BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ve TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ’nin işbirliği ile 6 Aralık 2018 tarihinde, Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) yerleşkesinde ‘Bursa’da Tekstil Günleri 2018’ etkinliği kapsamında ‘Tekstilin Geleceğinde Endüstri 4.0’ konulu Çalıştay düzenlenmiştir.

Önümüzdeki dönemde, tekstilin var olma koşulu olan ‘Endüstri 4.0’ alt yapısına ulaşmayı, konuyla ilgili sektör çalışanlarını ve bilişimcileri bir araya getiren etkinliğin ilk yarısında; alanında uzman konuşmacılar tarafından bilgiler verildi, öğleden sonraki bölümde ise küme çalışması  yapıldı.

TEKSTİL ENDÜSTRİSİNDE 4.0 Çalıştayı Raporu

Endüstri 4.0 Zorunlu Seçim – Prof. Dr. Asım Kurtoğlu

Etkinlik Programı

Kayıt

08:30 – 09:00

Açılış Konuşmaları

09:00 – 09:30

Endüstri 4.0 Nedir ?

09:30 – 10:15 - Prof. Dr. Asım KURTOĞLU Kırklareli Üni. Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı

Türkiye Sanayisinde Endüstri 4.0 Yolculuğu – İyi Uygulama Örnekleri

11:0010:1 - Remzi SÜLO COŞKUNÖZ CİTS Genel Müdürü

Ara – Kahve / Çay Molası

11:00 – 11:15

Dünyadaki Uygulamalarıyla Tekstilde Endüstri 4.0 – Fırsatlar, Tehditler

11:15 – 12:00 Mutlu Caouch Orozco – Digital Innovation Analyst, WTIN - İngiltere

Dijital Dönüşüm ve Dijitalleşme-Sentetik İplik Endüstrisi İçin Çözümler

12:00 – 13:00 Joerg HUTHMACHER -Oerlikon Sentetik Elyaf Bölümü Digital Projeler Kıdemli Müdürü

ÇALIŞTAY

13:00 – 16:15

Ara – Kahve / Çay Molası

16:15 – 16:30

Çalıştay Sonuçlarının Değerlendirilmesi

16:30 – 18:00

Bursa Şube Haberleri