09 Şubat 2021

TMMOB'YE BAĞLI ODALARIN ÜYE SAYISI 598 BİN OLDU.

TMMOB'ye bağlı 24 Odanın üye sayıları 2020 yılı sonu itibariyle 598.437 kişi oldu. Buna göre 2020 yılında bir önceki yıla göre odalarımızın üye sayısı 18.569 kişi artmıştır.

Üye sayılarının odalarımıza göre dağılımı şöyle:

TMMOB ÜYE SAYILARI     (31 Aralık 2020 İtibariyle)

ODALAR

KADIN

ERKEK

TOPLAM

Bilgisayar Mühendisleri Odası

1.698

4.962

6.660

Çevre Mühendisleri Odası

6.323

6.802

13.125

Elektrik Mühendisleri Odası

8.154

59.189

67.343

Fizik Mühendisleri Odası

570

1.494

2.064

Gemi Mühendisleri Odası

203

3.719

3.922

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

51

1.509

1.560

Gıda Mühendisleri Odası

14.237

7.580

21.817

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

3.041

14.412

17.453

İçmimarlar Odası

3.432

2.817

6.249

İnşaat Mühendisleri Odası

15.455

115.305

130.760

Jeofizik Mühendisleri Odası

1.419

4.008

5.427

Jeoloji Mühendisleri Odası

4.082

12.066

16.148

Kimya Mühendisleri Odası

9.273

13.476

22.749

Maden Mühendisleri Odası

2.466

16.571

19.037

Makina Mühendisleri Odası

12.000

107.202

119.202

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

643

4.183

4.826

Meteoroloji Mühendisleri Odası

240

478

718

Mimarlar Odası

29.453

34.175

63.628

Orman Mühendisleri Odası

3.868

14.053

17.921

Petrol Mühendisleri Odası

153

1.194

1.347

Peyzaj Mimarları Odası

4.305

2.114

6.419

Şehir Plancıları Odası

3.617

2.742

6.359

Tekstil Mühendisleri Odası

687

1.028

1.715

Ziraat Mühendisleri Odası

13.590

28.398

41.988

TOPLAM

138.960

459.477

598.437

 

Odadan Haberler